Naturaktiviteter Virksomheder

Naturens Børn ønsker at inspirere til mere naturtid i børnehøjde. Vil I være med?

Børnedygtighed er bæredygtighed og både naturen og børnene har brug for at vi voksne viser vejen derhen. Skal vi sammen hjælpes ad med at skabe flere børneambassadører for naturen nu og i fremtiden? Ikke kun for vores egen skyld eller vores børn skyld, men også for de kommende generationers skyld. Sammen med Naturens Børn kan vi sammen lege os til mere naturtid i børnehøjde og samtidig være med til at skabe fokus på jeres grønne initiativer, som er med til at gøre en forskel for naturen og børnene.

Hvad tilbyder Naturens Børn

Naturens Børn tilbyder naturtid i børnehøjde i form af forskellige arrangementer som indeholder sjove aktiviteter med naturen i centrum. Både i naturområder tæt på eller eksempelvis på institutionens legeplads. LEG og NYSGERRIGHED vil være i fokus når der formidles om naturen. Der vil også være mulighed for at tilkøbe og få sammensat naturkasser tilpasset et specifikt emne, så man efter arrangementet med naturaktiviteterne har alt hvad der skal bruges af materialer og aktivitetsforslag til selv let at kunne lave naturtid med børnene.

Hvem er det relevant for?

 

Arrangementer og naturkasserne henvender sig primært til børn i alderen 4-10 år. Men kan tilpasses børn ned til 1-2 år, som eksempelvis dagpleje- og vuggestuebørn.

Naturformidlingsarrangementer er relevant for alle virksomheder, offentlige institutioner, mm., som ønsker at skabe fokus på naturen omkring os og være med til at give vores børn en bedre og større naturforståelse. 

Naturtid er gavnligt for børns fysiske og mentale udvikling og oplevelser i og med naturen er med til at styrke børns relationer og nærvær. Samtidig hvis børn oplever og lærer om naturen er der større sandsynlighed for at, de kommer mere ud i den som voksen, får forståelse for naturen og passer bedre på den.

Naturformidlingen og naturaktiviteterne dækker i mere eller mindre grad de 6 læreplanstemaer for de pædagogiske mål. Men særligt følgende temaer kan fremhæves i forhold til Naturens Børns naturformidling og aktiviteter:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Krop, sanser og bevægelse
  3. Natur, science og udeliv
  4. Kultur, æstetik og fællesskab

Hvorfor Naturens Børn?

Naturens Børn er drevet af et brændende ønske om at få flere børn ud i naturen og skabe naturbegejstring i børnehøjde. 

Igennem de forskellige naturaktiviteter vil Naturens Børn på en sjov måde stimulere børnenes nysgerrighed for naturen og inspirerer både børn og voksne til at bruge mere tid i og med naturen.

Naturens Børn har udelukkende fokus på naturformidling i børnehøjde. Alt hvad der laves tager afsæt i, at børn skal lege sig til læringen om naturen. På den måde bliver børnene nysgerrige og synes at naturen er sjov og spændende. Noget, som de ønsker at passe på. 

Der vil derfor ikke være lange fortællinger om naturen, men alle aktiviteter vil være “hands on” formidling. 

 

 

Hvordan hjælper Naturens Børn jer

  1. Inspirerer børn og voksne til mere naturtid
  2. Giver nysgerrige børn, som leger sig til at blive klogere på naturen
  3. Sjove og anderledes oplevelser i børnehøjde
  4. Hjælper jer til at tage et grønt ansvar
  5. I arbejder med særligt 2 af FN’s verdensmål: nr. 14. Livet i havet og nr. 15. Livet på land